Компанийн эрхэм зорилго: Дэлхийг гэрэлтүүлдэг

Гол үнэ цэнэ: шударга байдал, талархал, хариуцлага

Компанийн гүн ухаан:

Суралцах, дэвших Амжилтанд хүрэхийн тулд ажиллаарай.

Нээлттэй, өршөөлтэй бай.

Зорилтот болон гүйцэтгэлд чиглэсэн.

Хариуцлагын замаар үлгэр жишээ үзүүл.

Хүмүүсийг нинжин сэтгэлтэй холбож, гол холбоос болгон холбоорой.

Үйлчилгээний философи:

Хэрэглэгчдийнхээ үнэ цэнийг хамгийн дээд хэмжээнд байлгах.

Санаачилга.

Үр ашиг.

Стандартчилал.

Ойлгомжтой байдал.

Харилцаа холбоо:

Шударга байдал ирээдүйг ялна.

Мэргэжлийн чанар нь чанарыг бий болгодог.

Байгууллагын соёл: даруу байдал, хамтын ажиллагаа, тэсвэр тэвчээр, үнэнч байдал, эерэг чанар, мэргэжлийн ур чадвар.

01