Компанийн эрхэм зорилго: Дэлхийг гэрэлтүүлдэг

Үндсэн үнэт зүйлс: Шударга байдал, талархал, хариуцлага

Корпорацийн философи:

Сурах, ахиц дэвшил Амжилтанд хүрэхийн тулд нэг хэсэг болгон ажилла.

Нээлттэй, уучлаарай.

Зорилго, гүйцэтгэлд чиглэсэн.

Хариуцлага тооцох замаар үлгэр дуурайл үзүүлээрэй.

Хүмүүсийг нинжин сэтгэлийн гол холбоос болгон холбоно.

Үйлчилгээний философи:

Үйлчлүүлэгчдийнхээ үнэ цэнийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх.

Санаачлага.

Үр ашиг.

Стандартчилал.

Бодол санаа.

Харилцаа холбоо:

Шударга байдал ирээдүйг ялна.

Мэргэжлийн ур чадвар нь чанарыг бий болгодог.

Байгууллагын соёл: Даруу байдал, хамтын ажиллагаа, тэсвэр тэвчээр, үнэнч байдал, эерэг байдал, мэргэжлийн ур чадвар.

01